รู้สึกสัมผัสที่เคยมองข้าม

     Morimoto ได้นิยามความหมายใหม่ให้กับมุมมองของงานออกแบบสร้างสรรค์ แบรนด์ของเราเชื่อว่าธรรมชาติได้บอกเล่าเรื่องราวสุนทรีย์อันลี้ลับ เก็บซ่อนอยู่ในทุกวงจรวิถีชีวิต วัสดุจากธรรมชาติที่มหัศจรรย์เหล่านี้ควรค่าแก่การถูกค้นพบและพรรณนาเรื่องราวของมันใหม่อีกครั้งให้เป็นที่รับรู้